Celem niniejszej informacji o polityce prywatności jest poinformowanie o tym, w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy wszelkie dane, które uzyskujemy od Państwa lub które nam Państwo przekazują.

Nasze dane kontaktowe

Nazwa: Beyond-the-Path Adventure

Adres: 18 Water Tower View, Chester, Cheshire, CH23EA

Nr tel.: +447850401072

E-mail: info@btpadventure.com

Wprowadzenie

Polityka prywatności obejmuje informacje, które mogą posłużyć do Państwa identyfikacji („dane osobowe”), i innego rodzaju dane. W kontekście przepisów prawnych i niniejszej informacji „przetwarzanie” oznacza zbieranie, przechowywanie, przesyłanie, wykorzystywanie lub innego rodzaju działania dotyczące informacji. Niniejsza informacja opisuje również Państwa prawa do zachowania prywatności i o tym, jak prawo Państwa chroni.

Nasza polityka jest zgodna z ustawą o ochronie danych osobowych z 2018 r. (ustawa), która odpowiednio uwzględnia ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) obowiązujące w UE.

Prawo wymaga od nas poinformowania Państwa o przysługujących Państwu prawach i naszych obowiązkach wobec Państwa, jeśli chodzi o przetwarzanie Państwa danych osobowych i administrowanie nimi. Robimy to teraz, prosząc, aby zapoznali się Państwo z informacjami podanymi pod adresem http://www.knowyourprivacyrights.org

Z wyjątkiem przypadków określonych poniżej nie udostępniamy, nie sprzedajemy ani nie ujawniamy osobom trzecim żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem naszej witryny internetowej.

Rodzaj zbieranych przez nas danych

Możemy zbierać, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje Państwa danych osobowych. Poniżej zostały one wyszczególnione:

 • Informacje pozwalające na ustalenie tożsamości obejmują np. imię, nazwisko, płeć, datę urodzenia i inne dane identyfikacyjne, które mogli nam Państwo przekazać w dowolnym momencie.
 • Państwa dane kontaktowe obejmują takie informacje, jak adres do faktur, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu i wszelkie inne informacje, które nam Państwo przekazali w celach komunikacyjnych lub w związku ze spotkaniem.
 • Państwa dane finansowe obejmują takie informacje, jak dane konta bankowego i karty płatniczej.
 • Dane transakcyjne obejmują szczegółowe informacje na temat płatności oraz przekazy informacji do Państwa lub od Państwa oraz informacje o produktach i usługach, które od nas Państwo zakupili.
 • Dane techniczne to m.in. adres Państwa protokołu internetowego (IP), typ i wersja przeglądarki, ustawienie i lokalizacja strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny i platforma operacyjna oraz inne technologie wykorzystywane w urządzeniach, z których Państwo korzystają, aby uzyskać dostęp do tej witryny.
 • Państwa profil zawiera takie informacje, jak nazwa użytkownika i hasło, Państwa zakupy lub zamówienia, Państwa zainteresowania i preferencje.
 • Dane marketingowe obejmują Państwa preferencje dotyczące otrzymywania od nas materiałów marketingowych; preferencje komunikacyjne, odpowiedzi i działania w związku z korzystaniem przez Państwa z naszych usług.

W jaki sposób uzyskujemy dane osobowe i dlaczego je przechowujemy

Większość przetwarzanych przez nas danych osobowych jest przekazywana nam bezpośrednio przez Państwa, abyśmy mogli lepiej zrozumieć, czego od nas Państwo potrzebują.

Wykorzystujemy otrzymane od Państwa informacje do następujących celów:

 • Zarządzanie naszą witryną internetową i doskonalenie jej
 • Administrowanie Państwa kontem i jego obsługa
 • Przetwarzanie rezerwacji
 • Informowanie Państwa o ważnych zmianach witryny internetowej i naszych usług
 • Przetwarzanie płatności z użyciem kart

Uwaga: Nigdy nie zachęcamy naszych klientów do wysyłania danych karty pocztą elektroniczną, ponieważ nie jest to bezpieczne. Informacje nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do wykonania wymaganych operacji.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) podstawami prawnymi, na których opieramy się, przetwarzając te informacje, są:

 • Państwa zgoda. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Mogą Państwo to zrobić poprzez skontaktowanie się z nami pod adresem info@btpadventure.com.
 • Nasze zobowiązanie umowne.
 • Nasze zobowiązanie prawne.

W jaki sposób przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane są u nas bezpiecznie przechowywane i nigdy nie zostaną udostępnione firmom spoza Beyond-The-Path Adventure w celach marketingowych.

Przechowujemy te informacje przez ograniczony czas po zakończeniu wyprawy – zwykle około trzech miesięcy, po czym są one usuwane z naszych rejestrów. W stosownych przypadkach dane osobowe w formie papierowej są niszczone i zapisy cyfrowe są czyszczone.

Państwa prawa do ochrony danych

Na mocy przepisów o ochronie danych osobowych mają Państwo m.in. następujące prawa:

Prawo dostępu – Mają Państwo prawo poprosić nas o kopie swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych – Mają Państwo prawo poprosić nas o sprostowanie danych osobowych, które Państwa zdaniem są błędne. Mają też Państwo prawo poprosić nas o uzupełnienie informacji, które Państwa zdaniem są niekompletne.

Prawo do usunięcia danych – Mają Państwo prawo poprosić nas o usunięcie swoich danych osobowych w określonych okolicznościach.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – Mają Państwo prawo poprosić nas o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych w określonych okolicznościach.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – Mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w określonych okolicznościach.

Prawo do przenoszenia danych – Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy przekazali uzyskane od Państwa dane osobowe innej organizacji lub Państwu, w określonych okolicznościach.

Nie są Państwo zobowiązani do uiszczania żadnych opłat za korzystanie z przysługujących Państwu praw. Jeśli złożą Państwo u nas wniosek, mamy miesiąc na udzielenie odpowiedzi.

Jeśli będą Państwo chcieli złożyć u nas wniosek, prosimy o kontakt pod adresem info@btpadventure.com lub pod numerem telefonu komórkowego +447850401072.

Jak złożyć skargę

W razie wątpliwości dotyczących wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych, mogą Państwo złożyć do nas skargę pod adresem  info@btpadventure.com.

Mogą Państwo również złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji (ang. Information Commissioner’s Office, ICO), jeśli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu wykorzystywania przez nas Państwa danych.

Adres ICO: Information Commissioner’s Office

Wycliffe House Water Lane Wilmslow Cheshire

SK9 5AF Numer infolinii: 0303 123 1113

Witryna internetowa ICO: https://www.ico.org.uk

Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://btpadventure.com/
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Beyond The Path 18 Water Tower View, Chester CH2 3EA, Cheshire, UK
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: info@btpadventure.com
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 3. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: OVH sp. z o.o.

Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:Urządzenia mobilne: