Ośrodek Ruhija Little Angels jest szkołą i sierocińcem, które istnieją od 2011 roku. W ten chwili w szkole uczy się 330 dzieci, z których 150 mieszka na miejscu w dormitoriach.

Są to dzieci, które nie mają obojga rodziców. Pozostali uczniowie, aby dotrzeć do szkoły, muszą nieraz iść ponad 3 godziny ze swoich rodzinnych wsi. W szkole, poza nauką, otrzymują ciepły posiłek, który niejednokrotnie jest ich jedynym pożywieniem w ciągu dnia. Wychowawcami i nauczycielami są przeważnie absolwenci szkoły.

Ośrodek Ruhija Little Angels nie uczy tylko teorii – przygotowuje także osierocone dzieci do samodzielności, poprzez naukę rolnictwa czy hodowli zwierząt. Wielu z absolwentów szkoły dzięki edukacji zostało strażnikami lub przewodnikami w Parku Narodowym Bwindi, chroniącym goryle górskie.

Potrzeby ośrodka, poza stałymi wydatkami na wyżywienie i materiały edukacyjne dla dzieci, to także niezbędne inwestycje – małe i duże, jak budowa klas, dormitoriów dla dzieci, toalet i pomieszczeń gospodarczych, czy zakup zwierząt gospodarskich, których hodowla jest prowadzona w ramach nauki umiejętności praktycznych. Ponoszone koszty są spore, a każda, nawet najmniejsza, kwota wsparcia jest ważna.

BTP Adventure przeznacza na pomoc szkole 1% ceny każdego wyjazdu. Przyłącz się do akcji i pomagaj z nami.


Informacje o bieżących potrzebach można uzyskać bezpośrednio u dyrektorki szkoły Happy Kyoheirwe Noredah.

Prosimy kontaktować się za pomocą aplikacji WhatsApp – tel. +256 755 679 695 – lub pod adresem e-mail happykyoheirwe@yahoo.com


Każdy z nas może pomóc dzieciom bezpośrednio, dokonując wpłaty na rachunek szkoły:

  • Nazwa posiadacza konta: Happy Kyoheirwe Noredah
  • Numer konta: 7020053153
  • Kod Swift / IBAN: CERBUGKA